Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

339. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, stran 1126.

  
Na podlagi 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) in določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) je Občinski svet Občine Črenšovci na 26. redni seji dne 30. 1. 2018 sprejel
S K L E P 
Elaborat o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja ter omrežnine za odvajanje in omrežnine za čiščenje za kanalizacijski sistem v Občini Črenšovci, ki ga je izdelal izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo – režijski obrat, se sprejme v predloženi vsebini.
1. člen
Na območju Občine Črenšovci se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikuje cena storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki jo zaračunava Občina Črenšovci – režijski obrat.
2. člen 
Cena storitve odvajanja in čiščenja zajema:
1. Omrežnino za odvajanje:
Vodomer
Faktor
Enota
Cena za priključek, brez DDV
Cena za priključek, z 9,5% DDV
DN ≤ 20
1
EUR/mesec
1,99
2,18
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤
2. Omrežnino za čiščenje:
Vodomer
Faktor
Enota
Cena za priključek, brez DDV
Cena za priključek, z 9,5% DDV
DN ≤ 20
1
EUR/mesec
2,14
2,34
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤
3. Storitve odvajanja in čiščenja:
Vrsta storitve
Enota
Cena za vodarino brez DDV
Cena za vodarino z 9,5% DDV
Odvajanje
EUR/m3
0,11
0,12
Čiščenje
EUR/m3
0,24
0,26
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, cene omrežnin in cene storitev odvajanja in čiščenja se uporabljajo od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 0320-26/2018-179
Črenšovci, dne 30. januarja 2018
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.