Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

338. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa Gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, stran 1126.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 28. seji dne 1. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa Gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina 
1.člen
V 7. členu Pravilnika o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa Gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina (Uradni list RS, št. 13/17) se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Dijakom iz prvega odstavka tega člena, ki so oddali vlogo po začetku šolskega leta, se subvencija prizna v nadaljnjih letnikih šolanja pod pogoji iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-2/2017
Ajdovščina, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.