Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

329. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 1114.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 17. redni seji dne 30. 1. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 
I. 
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah, parcelnih številkah 803/45 (ID 3075356), 2771 (ID 3984042), 2730/1 (ID 6363190), 803/133 (ID 4990363), 803/134 (ID 2975122), 2732/1 (ID 6363187), 803/137 (ID 2135396), 2720/1 (ID 6754044), vse k.o. 1463 – ZAGRAD.
II. 
Pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa, se vknjiži lastninska pravica v korist in na ime Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, matična številka 5883296.
III. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-0007/2016-10
Škocjan, dne 30. januarja 2018
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.