Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

324. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018, stran 1106.

  
V skladu z določili 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ, 29/17, 54/17), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB-I, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 20. redni seji dne 30. 1. 2018 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018 
1. 
Občinski svet Občine Radeče daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec Center za socialno delo Laško v višini 14,63 EUR za opravljeno uro storitve. Cena efektivne ure storitve v nedeljo ali v nočnem času znaša 20,49 EUR, ob praznikih in dela prostih dnevih pa znaša 21,95 EUR.
2. 
Občina Radeče subvencionira ceno storitve Pomoč družini na domu v višini 65 % ali 10,41 EUR/uro, ki je deljena na tri dele:
– na del v višini 1,07 EUR/uro, ki predstavlja stroške vodenja,
– na del v višini 1,50 EUR/uro, ki predstavlja stroške za strokovno pripravo dogovorov,
– na del v višini 7,84 EUR/uro, to je vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika.
Cena storitve za uporabnika je 4,22 EUR na efektivno uro, v nedeljo in v nočnem času 5,91 EUR/uro in ob praznikih in dela prostih dnevih 6,33 EUR/uro.
3. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2017 (Uradni list RS, št. 32/17).
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2018 dalje.
Št. 900-1/2018/11
Radeče, dne 30. januarja 2018
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun l.r.