Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

322. Sklep o tehničnem popravku Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC, stran 1100.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 30. redni seji dne 1. februarja 2018 sprejel
S K L E P 
o tehničnem popravku Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC 
1. člen 
Sprejme se tehnični popravek Odloka o Lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC (Uradni list RS, št. 94/05, 115/07 – popr., 34/10 – popr.), ki se nanaša na dovoljena odstopanja.
2. člen 
Popravi se (1) točka 30. člena Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC (Uradni list RS, št. 94/05, 115/07 – popr., 34/10 – popr.) ki sedaj glasi:
(1) Tlorisni gabariti stavb na gradbenih parcelah znotraj funkcionalnih celot FCA in FCB se lahko povečajo tako, da se združujejo gradbene parcele in tlorisni gabariti stavb pod pogojem, da se na gradbeni parceli zagotovi zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo in da se ohranijo najmanj takšni odmiki objektov od roba gradbene parcele na vzhodni strani kot je prikazano v grafičnem delu list 3/4 (Regulacijski elementi in lege objektov na zemljiščih). Maksimalne tlorisne velikosti stavb, določene s tem odlokom, se lahko v okviru gradbene parcele tudi povečajo, zmanjšajo ali prestavijo pod pogojem, da so razdalje med stavbami takšne, da zagotavljajo 45° kot osončenja za bivanje in delo občutljivih prostorov, požarni odmik, da se ohranijo odmiki od roba gradbene parcele na vzhodni strani kot je določeno v prejšnjem stavku ter da se na gradbeni parceli zagotovi zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo. V okviru ureditvenega območja tega lokacijskega načrta se lahko spreminja tudi velikost gradbenih parcel pod pogojem, da se za glavno zbirno cesto (FCI1) zagotovi profil širine najmanj 7,5 m s pripadajočimi bankinami (širina vozišča 6,0 m in širina hodnika za pešce 1,5 m) za prečno cesto (FCI2) pa najmanj profil širine 7,0 m s pripadajočimi bankinami (širina vozišča 4,0 m z obojestranskim hodnikom za pešce širine 1,5 m).
3. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0003/2018
Prebold, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost