Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

311. Ugotovitveni sklep o izvolitvi člana Občinskega sveta Občine Kamnik, stran 1084.

  
Občinska volilna komisija Občine Kamnik na podlagi 91. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ter 144. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) izdaja
U G O T O V I T V E N I S K L E P 
o izvolitvi člana Občinskega sveta Občine Kamnik 
Na volitvah Občinskega sveta Občine Kamnik, dne 5. oktobra 2014, so bili Listi Marjana Šarca – Naprej Kamnik v četrti volilni enoti dodeljeni štirje mandati. Vida Čermelj, stan. Trg svobode 1, 1240 Kamnik, ki opravlja funkcijo občinske svetnice, je dne 25. 1. 2018 podala odstopno izjavo.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je v Občinski svet Občine Kamnik izvoljen naslednji kandidat po vrstnem redu, in sicer:
Božidar Pilej, rojen 25. 12. 1946, stanujoč Tunjiška cesta 2B, Kamnik.
Št. 041-0004/2014
Kamnik, dne 1. februarja 2018
Predsednik 
Občinske volilne komisije Občine Kamnik 
mag. Dušan Žumer l.r.