Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

303. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib, stran 1080.

  
Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib 
1. člen
V Pravilniku o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 28/05), se 6. člen črta.
2. člen 
Priloga 2 se črta.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-495/2017
Ljubljana, dne 31. januarja 2018
EVA 2017-2550-0120
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost