Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

302. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami 1. reda, ki jima pripadajo, stran 1080.

  
Na podlagi četrtega odstavka 52. člena in tretjega odstavka 53. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami 1. reda, ki jima pripadajo 
1. člen 
V Pravilniku o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami 1. reda, ki jima pripadajo (Uradni list RS, št. 82/03), se tretji odstavek 2. člena črta.
2. člen 
Tretji odstavek 3. člena se črta.
3. člen 
Prvi in drugi odstavek 4. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Vode 1. reda, ki pripadajo vodnemu območju Donave, so:
Blejsko jezero, Bohinjsko jezero, Cerkniško jezero, Sava Dolinka, Sava Bohinjka, Sava, Tržiška Bistrica, Kokra, Selška Sora, Poljanska Sora, Sora, Kamniška Bistrica, Ljubljanica, Savinja, Paka, Mirna na Dolenjskem, Krka, Sotla, Kolpa, Drava, Meža z Mislinjo, Dravinja, Pesnica, Mura, Ledava, Ščavnica in ostale celinske vode, ki na območju Republike Slovenije na vodnem območju Donave tvorijo ali prečkajo državno mejo.
(2) Vode 1. reda, ki pripadajo vodnemu območju Jadranskega morja, so:
Jadransko morje, Rižana, Reka, Soča, Idrijca, Vipava, Dragonja, Nadiža, Idrija in ostale celinske vode, ki na območju Republike Slovenije na vodnem območju Jadranskega morja tvorijo ali prečkajo državno mejo.«.
4. člen 
Priloga 1, priloga 2 in priloga 3 se črtajo.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-493/2017
Ljubljana, dne 31. januarja 2018
EVA 2017-2550-0119
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor