Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

299. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, stran 1079.

  
Na podlagi šestega odstavka 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) izdaja ministrica za finance v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo 
1. člen 
V Pravilniku o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (Uradni list RS, št. 70/17) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
(normativna poraba goriva za gozdne površine, kjer se izvajajo dela za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov) 
(1) Ne glede na normativno porabo goriva za gozd iz 4. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika znaša normativna poraba goriva za upravičence iz 3. in 4. člena tega pravilnika, ki izvajajo dela za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov, 60 litrov na hektar gozda.
(2) Za izvajanje del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov se štejeta dejanski posek in spravilo lubadark v letu 2018, pri čemer je posek enak ali večji od 35 kubičnih metrov na hektar gozda, na podlagi pravnomočne odločbe o sanitarni sečnji in izvedbi varstvenih del, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije, in datuma izvedene sečnje, ki ga v svoji evidenci vodi Zavod za gozdove Slovenije. Obseg poseka in spravila lubadark na hektar gozda se določi iz podatkov odločbe o sanitarni sečnji in izvedbi varstvenih del in zemljiškega katastra, in sicer kot količnik med količino lubadark za posek v kubičnih metrih in skupno površino gozda parcele po odločbi v hektarjih.
(3) Davčni organ pridobi podatke iz odločb o sanitarni sečnji in izvedbi varstvenih del ter o datumu opravljene sečnje od Zavoda za gozdove Slovenije.
(4) Upravičenci poleg podatkov v zahtevku za vračilo trošarine iz prvega odstavka 3. oziroma prvega odstavka 4. člena tega pravilnika navedejo parcelno številko, datum in številko odločbe iz drugega odstavka tega člena.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2018/20
Ljubljana, dne 2. februarja 2018
EVA 2018-1611-0011
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 
 
Soglašam! 
 
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost