Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

297. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, stran 1077.

  
Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – ZSSve) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 701-43/2016 z dne 15. 1. 2018 na 166. redni seji dne 2. 2. 2018 izdala naslednjo
O D L O Č B O 
Jasmina Vesel, rojena 1. 9. 1981, se imenuje za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Št. 70101-6/2018
Ljubljana, dne 2. februarja 2018
EVA 2018-2030-0018
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik