Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

II N 606/2013 Os-3610/16, Stran 193
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Ivica Radat, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 2. Kata Radat, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 3. Milica Vučić, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 4. Novak Vučić, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 5. Janez Lebar, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 6. Marija Lebar, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 7. Rudolf Bokal, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 8. Silva Bokal, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 9. Gordana Jakešević, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 10. Mato Jakešević, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 11. Marjan Barbarič, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 12. Milivoj Nikolić, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 13. Alenka Petelin, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 14. Joško Gomboc, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 15. Elmira Ališić, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, ki jih zastopa upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, njega pa pooblaščenec Janez Ribnikar, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, o.p., d.o.o. iz Ljubljane, ob udeležbi: 1. SPL, d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, 2. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, 3. Božidar Štimac, Polje cesta VI 6, Ljubljana – Polje, ki ga zastopa SPL, d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, njega pa pooblaščenec Janez Ribnikar, 4. Marica Obrovac, Polje cesta VI/6, Ljubljana – Polje, 5. Željko Kostrešević, Polje cesta VI 6, Ljubljana – Polje, ki ga zastopa SPL, d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, njega pa pooblaščenec Janez Ribnikar, 6. EOS KSI, Upravljanje terjatev, d.o.o., Letališka cesta 33, Ljubljana, 7. Jelača Zovko, Omišaljska 21, Krk, Hrvaška, ki jo zastopa SPL, d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, njega pa pooblaščenec Janez Ribnikar, 8. Marija Zovko, Omišaljska 21, Krk, Hrvaška, ki jo zastopa SPL, d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, njega pa pooblaščenec Janez Ribnikar, 9. Nadja Sever, Matavun 3, Divača, 10. Bojan Sever, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 11. Franc Godler, Marof 4, Brežice, 12. Maksimiljana Zupanc Krautberger, Zgornje Bitnje 251, Žabnica, 13. Marko Krautberger, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 14. Boris Lončar, Polje, cesta VI 6, Ljubljana – Polje, 15. Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, Ljubljana, 16. etažni lastniki stavbe z naslovom Polje, Cesta VI 2, Ljubljana (skupni pooblaščenec za sprejem pisanj: upravnik stavbe SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana), 17. etažni lastniki stavbe z naslovom Polje, Cesta VI 4, Ljubljana (skupni pooblaščenec za sprejem pisanj: upravnik stavbe SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana), 18. etažni lastniki stavbe z naslovom Polje, Cesta VI 8, Ljubljana (skupni pooblaščenec za sprejem pisanj: upravnik stavbe SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana), dne 2. 12. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupne pogodbe št. 2209 z dne 28. 6. 1976 (na predkupno pogodbo št. 18/76), sklenjene med prodajalcem GIP „Obnova“ Ljubljana in kupcem Inštitutom „Jožef Stefan“; predmet pogodbe so garsonjere št. 21, 22, 23, vse v izmeri 28,08 m2, v stanovanjskem objektu D3/2 v soseski MS-6 Slape-Polje, ki stoji na parc. št. 576 in 577/1 k.o. 1772 – Slape (zdaj posamezni del stavbe z ident. št. 1772-2636-36).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Instituta Jožef Stefan.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2016

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti