Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

Št. 143/17 Ob-1136/17, Stran 182
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – upb, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVorPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1, v nadaljnjem besedilu: ZSV) ter sklepa št. 8/7 z 8. redne seje Sveta Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana z dne 29. 12. 2016, Svet Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana razpisuje delovno mesto
direktorja/-ice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo direktorja/-ice izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena ZSV, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po ZSV ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po ZSV;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda.
Kandidat/-ka mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti tudi vlogo z življenjepisom ter Program dela in razvoj zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo pet let.
Za direktorja/-ico je lahko imenovan/-a tudi kandidat/-ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/-ice. Če tega programa ne opravi v roku, mu/-ji mandat na podlagi zakona preneha.
Prijave prejemamo do vključno 8 dni od objave na naslov: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za direktorja/-ico ZOD – Ne odpiraj!«.
Kandidati/-ke bodo o izboru obveščeni/-e v roku 8 dni od izbire.
Svet Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti