Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

Ob-1128/17, Stran 181
Svet zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (Uradni list RS, št. 124/04, 94/11, 82/15) in 20. člena statuta Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana razpisuje delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (m/ž)
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splošnih pogojih, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prejšnje alineje,
– strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega zavoda).
Mandat direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.
Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet zavoda za določen čas, tj. čas trajanja mandata, in sicer od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2022.
Prijavi naj kandidati priložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter jih skupaj s programom dela v roku 8 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS pošljejo na naslov: Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja javnega zavoda«.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.
Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na tel. 05/730-14-80 pri Barbari Jerič.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti