Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

Št. 330-37/2016 O401 Ob-1131/17, Stran 171
Občina Krško objavlja v skladu s Pravilnikom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16), Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05), Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – UPB) in Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09)
javni razpis 
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2017
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2017.
3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 6.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško, na PP-5005.
4. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 30,00 EUR bruto cene storitve na žival. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev. Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi.
5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno ali začasno bivališče na območju Občine Krško,
– da imajo v lasti do 5 odraslih živali na stanovanje, oziroma hišno številko,
– da podajo vlogo za sterilizacijo ali kastracijo živali, ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2017 do porabe sredstev.
6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali,
– za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali.
7. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis, se lahko dobijo v času uradnih ur pri Magdaleni Krošelj. Razpisni obrazec se dobi na vložišču Občine Krško ali internetni strani občine. Upoštevani bodo le popolno in pravilno izpolnjeni obrazci.
8. O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti