Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

216. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno), stran 723.

  
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C), 7. člena Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 77/16) ter 31. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Ljubno sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno) 
I. 
Javno se razgrne spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno), ki ga je pod številko 2/17 izdelalo podjetje IUP d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.
II. 
Gradivo, navedeno v I. točki, bo javno razgrnjeno 15 dni v sejni sobi Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji. Javna razgrnitev bo trajala od vključno 7. februarja 2017 do vključno 21. februarja 2017. Javno razgrnjeno gradivo bo na voljo za ogled v delovnem času občinske uprave.
III. 
V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo dne 15. februarja 2017 ob 15. uri, v sejni sobi Občine Ljubno.
IV. 
V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge k razgrnjeni spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občina Ljubno. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji ali na elektronski naslov: obcina@ljubno.si. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb k razgrnjenemu gradivu poteče s potekom javne razgrnitve.
V. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Ljubno (http://www.ljubno.si) in oglasni deski Občine Ljubno.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2016-2
Ljubno, dne 25. januarja 2017
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti