Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

179. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vzdrževanju železniških vozil, stran 567.

  
Na podlagi četrtega odstavka 37. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo, 91/13, 82/15, 84/15 – ZZelP-J in 85/16) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vzdrževanju železniških vozil 
1. člen 
V Pravilniku o vzdrževanju železniških vozil (Uradni list RS, št. 70/08) se sedmi odstavek 7. člena dopolni tako, da se namesto pike vstavi vejica, za vejico pa se doda besedilo »razen v kolikor navodilo proizvajalca vozila drugače določa.«.
2. člen 
Peti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Revizije električnih in dizelskih vlečnih vozil so opredeljene v preglednici 2 priloge 3 tega pravilnika, in se opravljajo v časovnih in/ali delovnih rokih oziroma s kombinacijo teh dveh rokov. V kolikor so roki revizij v navodilih proizvajalca vozila drugače določeni, kot v preglednici 2 priloge 3 tega pravilnika, se lahko upoštevajo roki določeni v navodilih proizvajalca. Za upoštevanje navodil proizvajalca je odgovoren prevoznik.«.
V sedmem odstavku se v zadnjem stavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v kolikor navodilo proizvajalca vozila drugače določa.«.
V desetem odstavku se v prvem stavku za besedo »zapisnik« vejica nadomesti s piko, preostalo besedilo za piko se črta.
V dvanajstem odstavku se v zadnjem stavku za besedo »pravilnika« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v kolikor navodilo proizvajalca vozila drugače določa.«.
3. člen 
Deveti odstavek 44. člena se črta. Dosedanji deseti odstavek postane deveti odstavek.
4. člen 
Sedmi odstavek 47. člena se črta. Dosedanji osmi, deveti in deseti odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2017/12
Ljubljana, dne 27. januarja 2017
EVA 2017-2430-0007
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti