Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

I D 12/2014 Os-1083/15 , Stran 338
I D 12/2014 Os-1083/15
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski postopek po pokojni Ismi Suljanović, roj. 4. 3. 1943, državljanki RS, razvezani, umrli 3. 12. 2013, nazadnje stanujoči Ulica 1. avgusta 11, Kranj. Zapustnica je ob smrti imela premoženje in z njim ni oporočno razpolagala. Ob smrti je bila razvezana in je imela hči Mirzeto Salihović. Mirzeta Salihović se je kot dedinja I. dednega reda dedovanju odpovedala, zato kot upravičeni dediči dedujejo dediči II. dednega reda, to so zapustničini starši oziroma njihovi potomci. Mirzeta Salihović je sodišču na poziv odgovorila, da so zapustničini starši umrli že več kot pred tridesetimi leti in drugih sorodnikov nima, torej je vprašanje ali je zapustnica sploh imela brate oziroma sestre, ki bi dedovali kot dediči II. dednega reda, prav tako pa je vprašanje tudi, kdo so dediči III. dednega reda, torej zapustničini dedi in babice po očetovi in po materini strani oziroma strici in tete po očetovi in materini strani oziroma njihovi potomci. Po navedenem sodišču tako niso znani dediči II. niti III. dednega reda. Tekom postopka je Republika Slovenija uveljavljala omejitev dedovanja po 128. členu ZD v višini 31.891,36 EUR. Zato sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju dne 13. 1. 2015

AAA Zlata odličnost