Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

N 167/2014 Os-1196/15 , Stran 336
N 167/2014 Os-1196/15
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi št. 658-773 z naslovom Maribor, Gosposvetska cesta (brez hišne številke), garaža, na predlog predlagateljice Aleksandre Karner, stan. Gosposvetska c. 22, Maribor, za vpis lastninske pravice na garaži št. 45, stoječi na parc. št. 1546/0, k.o. 658 Koroška vrata, stavba št. 773, dne 21. 1. 2015 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: kupne pogodbe z dne 1. 7. 1968 in aneksa k tej pogodbi z dne 4. 5. 1976, sklenjene med prodajalcem Gradbeno industrijsko podjetje "Gradis" centrala Ljubljana Gradbeno vodstvo Maribor, ki ga zastopa šef PE Borut Maister, dipl. inž. gradb. in kupcem Hernec Marjanom, Gosposvetska 37, Maribor, o prodaji in nakupu etažne garaže št. 45, stoječe na parc. št. 1546, k.o. Koroška vrata in v katerih je prodajalec na prodanem dovolil vpis lastninske pravice v korist kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 21. 1. 2015

AAA Zlata odličnost