Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

Št. 330-3/2015 O401 Ob-1391/15 , Stran 303
Št. 330-3/2015 O401 Ob-1391/15
Občina Krško objavlja v skladu s Pravilnikom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15); Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09)
javni razpis
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2015
Vsebina in pogoji razpisa: 1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2015. 3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 6.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško, na PP-5005. 4. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 25,00 EUR bruto cene storitve na žival. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev. Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi. 5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo stalno bivališče na območju Občine Krško, – posedujejo do 5 odraslih živali na stanovanje, oziroma hišno številko, – za sterilizacijo ali kastracijo živali, ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2015 do porabe sredstev. 6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo: – za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali, – za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali. 7. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se oddajo v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis se lahko dobijo v času uradnih ur pri Magdaleni Krošelj. Razpisni obrazec se dobi na vložišču Občine Krško ali internetni strani občine. 8. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu bo odločeno z Odločbo občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost