Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

2730. Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije, stran 7702.

  
Na podlagi 320. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in drugega odstavka 8. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K
o metodah za določanje prihrankov energije
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa metode za določanje prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: ukrep), ki se izvajajo za doseganje obveznosti 318. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14).
(2) Ta pravilnik za posamezne ukrepe določa tudi izračun povečane rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida.
2. člen
(metode)
(1) Metode za določanje prihrankov energije (v nadaljnjem besedilu: metode), doseženih s posameznimi ukrepi, ter povečane rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida, so določene v prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Trajanje učinkov posameznih ukrepov je določeno v prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(emisijski faktorji)
Emisijski faktorji za izračun zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida, doseženega s posameznimi ukrepi, so določeni v prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10 in 62/13).
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-136/2015
Ljubljana, dne 7. septembra 2015
EVA 2015-2430-0037
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

AAA Zlata odličnost