Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

481. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje nalog turistično informacijskega centra Občine Šmarješke Toplice, stran 1097.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 4. redni seji dne 10. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje nalog turistično informacijskega centra Občine Šmarješke Toplice
1. člen
Ta Odlok spreminja in dopolnjuje Odlok o koncesiji za opravljanje nalog turistično informacijskega centra Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 60/07).
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar mora na podlagi sprejete strategije pripraviti tudi predlog petletnega Akcijskega načrta nalog TIC, ki ga župan posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.«
3. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija se podeli za določen čas petih let.«
4. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar prejme sredstva iz proračuna štirikrat letno, ob začetku vsakega trimesečja.«
5. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncedent pridobi koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede občinska uprava. Javni razpis objavi občinska uprava, v skladu z zakonodajo, glede na vrsto postopka, informativno pa lahko tudi v lokalnem glasilu in drugje po presoji občinske uprave.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0003/2015-1
Šmarjeta, dne 11. februarja 2015
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost