Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

, Stran 2861
Drugo preklicujejo
Ahmetaj Levtrim, Šišenska cesta 36, Ljubljana, indeks in študentsko izkaznico, vpisna številka 32012269, izdala Naravoslovno tehniška fakulteta. gnh-332464 Arnež Juš, Ulica 4. oktobra 3, Cerklje na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št. 41060117, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gnv-332454 Avtotransporti Kastelec s.p. Kastelec, Adamičeva cesta 57, Grosuplje, overjeno kopijo licence, št. 011868/023, za vozilo mercedes-benz, reg. št. LJ ZB-516, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnh-332418 Banfi Majk, Brilejeva ulica 22, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71110143, izdala Biotehniška fakulteta, Ljubljana. gnf-332420 Bošnjaković Mirza, Ulica Mehmeda Spahe 24, Brčko, Bosna in Hercegovina, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009450002, izdajatelj Cetis d.d.. gnd-332443 Bregar Matevž, Kašeljska cesta 17, Ljubljana, potrdilo o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za upravljanje prevozov, izdajatelj Ministrstvo za promet, številka 615595, izdano leta 2006. gnj-332462 Bruči Marko, Cahova ulica 6, Ankaran - Ankarano, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500005755001, izdajatelj Cetis d.d. gnf-332441 Čelešnik Petra, Gradnikova ulica 14, Kanal, študentsko izkaznico, št. 00108572, izdana na ime Merljak Petra, izdala Pedagoška fakulteta. gni-332413 Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stranice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017638004, izdajatelj Cetis d.d. gnk-332436 Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500029254000, za Zlatka Sović, izdajatelj Cetis d.d. gni-332438 Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, dovolilnice, številka 792/35, št. 487027, 487029, 487031, za državo Turčijo (za leto 2013), izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnc-332448 GIS - 24 d.o.o., Dunajska cesta 158, Ljubljana, nacionalni licenci za avto taksi prevoze, reg. št. LJ UD-137, št. licence G0004644/06526/781/002, in reg. št. LJ RG-997, št. licence G0004644/06526/781/008, izdala Gospodarks zbornica Slovenije. gni-332421 Global Sistem d.o.o., Mašera - Spasićeva ulica 8, Ljubljana, licenco, št. GE005966/05089/085, registrska številka LJ FI-518, št. šasije WDB9340321L747172, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnu-332434 Gračner Zvonko, Belovo 3A, Laško, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001280001, izdajatelj Cetis Celje. gnh-332439 Gregorčič Vidović Lara, Miren 142C, Miren, študentsko izkaznico, št. 89111033, izdala Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. gnn-332458 Jatis d.o.o., Ižanska cesta 339, Ljubljana, izvod licence, številka GE001936/01100/013, za vozilo z registrsko številko LJ 43-0PJ. gnk-332461 Jontez Janez, Rudarska cesta 11, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 23081030, izdala Fakulteta za strojništvo. gnd-332468 Klemenčič Tanja, Sveti Duh 228, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 01008116, izdala Pedagoška fakulteta. gnj-332466 Klun Lucija, Chengdujska cesta 28, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01012143, izdala Pedagoška fakulteta. gno-332432 Koblar Damijan s.p., Suha 36, Škofja Loka, licenco, številka 11480/010, za vozilo mercedes-benz, registrska številka KR FA 211. gnl-332435 Koblar Damijan s.p., Suha 36, Škofja Loka, dovolilnici, za državo Rusijo, oznaka države 643/11 in 643/96, številki dovolilnic 1075507 in 1261617. gnz-332446 Koblar Damijan s.p., Suha 36, Škofja Loka, dovolilnici, za državo Belorusijo, oznaka države 112/01, številka 3744031, in za državo Rusijo, oznaka države 643/09, številka 1066524. gny-332447 Koprivec Janez, Lesno Brdo 2A, Horjul, študentsko izkaznico, št. 23100327, izdala Fakulteta za strojništvo, Ljubljana. gnd-332451 Marinko Mojca, Pod Goricami 49, Vnanje Gorice, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 01010298, izdala Pedagoška fakulteta. gns-332457 Matko Slavko, Gabrje, Gomile 21, Brusnice, potrdilo o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za upravljanje prevozov, izdajatelj Ministrstvo za promet, številka 605204, izdano leta 1997. gnw-332424 Noe Primož, Celovška cesta 264, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 24013172, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnk-332465 Ornik Sebastjan, Kamniška Graba 105, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004571001, izdajatelj Cetis d.d. gne-332442 Ostanek Erna, Hacetova ulica 10, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 32030082, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana. gng-332419 Prevozi oseb Slobodan Bjelica s.p., Trinkova ulica 40, Ljubljana, osnovno licenco, št. 012300, serijska št. 01011089, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnt-332431 Sedlar Nataša, Desinec 2, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 31110178, izdala Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. gnv-332425 Škrinjar Benjamin, Stiplovškova ulica 14, Brežice, licenco – osnovno, za vzdrževanje zrakoplovov DEL66, številka SI66000150. gng-332415 Tepeš Mladen, Hofmanova 2, Rogatec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500010313001, izdajatelj Cetis d.d.. gni-332463 Tomaško Plukavec Ana, Slovenska cesta 9A, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18101097, izdala Filozofska fakulteta. gnt-332452 Trontelj Agata, Partizanska cesta 28, Grosuplje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdajatelj Ministrstvo za šolstvo in šport. gnx-332427 Trstenjak Timotej, Vidanovci 1E, Ljutomer, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer, št. 8228995. gne-332417 Uroš Brlek s.p., Ob Studenčnici 4, Ptuj, potrdilo za voznika Zvonimira Vangelov, številka 009421/AD52-2-1929/2013, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnw-332449 Uroš Brlek s.p., Ob Studenčnici 4, Ptuj, licenco, številka 009421/2007, za vozilo M.A.N., registrska številka MB NE-542. gnv-332450 Zupanc Urška, Primož pri Šentjurju 19, Šentjur, študentsko izkaznico, št. 01005371, izdala Pedagoška fakulteta. gne-332467

AAA Zlata odličnost