Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

D 102/2012 Os-3493/13 , Stran 2859
D 102/2012 Os-3493/13
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapuščinski postopek po pokojni Ani Lapajne, hčeri pokojnega Frančiška, rojeni 15. 7. 1923, umrli 29. 3. 2012, nazadnje stanujoči Lome 32, Črni Vrh nad Idrijo. Zapuščina po pokojni Ani Lapajne obsega nepremičnine, ki v naravi predstavljajo zaščiteno kmetijo v k.o. 2368 Lome, denarna sredstva na TRR Nove KBM d.d., št. 04442-0223448435, s stanjem na dan 25. 8. 2012, v višii 7.610,52 EUR in na TRR DBS d.d., št. 191575001968616, s stanjem na dan 24. 8. 2012, v višini 36.132,57 EUR. Po dosedaj zbranih podatkih je zapustnica zapustila 58 zakonitih dedičev, ter še nekaj zakonitih dedičev, katerih naslovi niso znani. Sodišče s tem oklicem poziva, da se v roku enega leta od objave tega oklica javijo morebitni dediči in priglasijo svoje pravice do zapuščine. Po preteku navedenega roka bo sodišče v zapuščinski postopek po pokojni Ani Lapajne zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo v času odločitve.
Okrajno sodišče v Idriji, dne 20. 8. 2013