Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

In 44/2012 Os-3740/13 , Stran 2859
In 44/2012 Os-3740/13
Okrajno sodišče v Sevnici je v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Tomažu Rebeušek, Tržaška cesta 45, Ljubljana – dostava, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 8.105,91 EUR s pp sklenilo: dolžniku Tomažu Rebeušek, Tržaška cesta 45, Ljubljana – dostava, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvšbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Albina Krulc iz Sevnice, Naselje heroja Maroka 17, Sevnica. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici dne 17. 9. 2013

AAA Zlata odličnost