Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

VL 26579/2011 Os-3821/13 , Stran 2859
VL 26579/2011 Os-3821/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Davorka Panjan, Miklošičeva 19, Ljubljana, proti dolžniku Dag Kleva, Cesta na Markovec 14, Koper – Capodistria, ki ga zastopa odvetnik Gregor Velkaverh, Ferrarska ulica 12, Koper – Capodistria – dostava, zaradi izterjave 3.565,63 EUR, sklenilo: dolžniku Dag Kleva, Cesta na Markovec 14, Koper – Capodistria, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik mag. Gregor Velkaverh, Ferrarska ulica 12, Koper. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 9. 2013

AAA Zlata odličnost