Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

VL 47999/2013 Os-3769/13 , Stran 2859
VL 47999/2013 Os-3769/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche leasing SLO d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Benon posredovanje in storitve d.o.o., Celovška cesta 269, Ljubljana; Robert Ukmar, Selanova ulica 23, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Tadeja Erzin Potočnik, Prešernov trg 3, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 20.338,15 EUR, sklenilo: dolžniku Robertu Ukmar, Selanova ulica 23, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tadeja Erzin Potočnik. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 9. 2013

AAA Zlata odličnost