Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

VL 108149/2012 Os-3678/13 , Stran 2858
VL 108149/2012 Os-3678/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor delniška zavarovalna družba, Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku Albinu Mihaelu Debenjak, Ulica bratov Vošnjakov 3, Celje, ki ga zastopa zak. zast. odv. začasni zastopnik Matej Grobelnik, Ljubljanska cesta 8, Celje, zaradi izterjave 548,79 EUR, sklenilo: dolžniku Albinu Mihaelu Debenjak, Ulica bratov Vošnjakov 3, Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Matej Grobelnik, Ljubljanska cesta 8, Celje. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 9. 2013

AAA Zlata odličnost