Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

VL 123147/2012 Os-3532/13 , Stran 2858
VL 123147/2012 Os-3532/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Zulkarnejn Murtezić (prej s.p.), Čokova ulica 1, Portorož - Portorose, ki ga zastopa odv. Matjaž Kezunović – odvetnik, Ankaranska cesta 7, Koper - Capodistria proti dolžniku Alešu Kodrič, Kraška ulica 20, Izola - Isola, ki ga zastopa odv. zač. zast. Viktorija Badovinac Švarc, Marušičeva 5, Koper, zaradi izterjave 4.084,33 EUR, sklenilo: dolžniku Alešu Kodrič, Kraška ulica 20, Izola - Isola, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Viktorija Badovinac Švarc, Marušičeva 5, Koper. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 7. 2013

AAA Zlata odličnost