Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

I 106/2013 Os-3052/13 , Stran 2858
I 106/2013 Os-3052/13
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Sladić Suljanović, Dvoržakova ulica 7/A, Domžale, zaradi izterjave zakonite preživnine 2.365,90 EUR s pripadki, dne 24. 6. 2013 sklenilo: dolžniku Sladić Suljanović, Dvoržakova ulica 7a, Domžale, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Primož Kovač, Ljubljanska cesta 80, Domžale, ki bo v postopku zastopal dolžnika vse dotlej, dokler ne bo sam ali njegov pooblaščenec nastopi pred sodiščem, oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah dne 24. 6. 2013

AAA Zlata odličnost