Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

SV 686/2013 Ob-3891/13 , Stran 2857
SV 686/2013 Ob-3891/13
»Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gregorja Mesarja iz Sežane, opr. št. SV 686/2013 z dne 30. 9. 2013 je bilo stanovanje – trosobno stanovanje štev. 16, v III nadstropju, v večstanovanjski hiši v Hrpeljah, Slavniška cesta 5, v izmeri 73,93 m2, ki obsega 3 (sobe, kuhinjo, kopalnico z WC-em, predsobo, ložo in klet, po podatkih GURS-u oznako 2560-73-16, upoštevajoč pri tem: pogodbo o prodaji stanovanja z dne 30. 10. 1991, sklenjeno med prodajalcem podjetje Steklarna Hrpelje, p. o., Hrpelje 29, 6240 Kozina in kupcem Zabric Davorinom, overjeno na Temeljnem sodišču v Kopru, Enota v Sežani, dne 13. 2. 1992, pod opr.št. OV-I-178/92 in kupoprodajno pogodbo št. 2/2003 sklenjeno 16. 5. 2003, overjeno pri notarju Milanu Mesarju v Sežani dne 26. 5. 2003, pod opr.št. OV-I-506/03, iz katere izhaja, da sta Zabric Davorin in Zabric Ingrid stanovanje kupila v času trajanja njune zakonske zveze ter ga z navedeno kupoprodajno pogodbo prodala kupovalki Matkovič Loredani, do celote zastavljeno v korist upnika SKB Banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št.: 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR, ki se obrestuje po obrestni meri, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere 3 mesečni EURIBOR in obrestnega pribitka v višini 2,80% letno, eventuelnimi zamudnimi obrestmi in stroški ter končno zapadlostjo do vključno 28. 11. 2038.«