Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

Št. 07/2013 Ob-3881/13 , Stran 2853
Št. 07/2013 Ob-3881/13
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo: I. V imenik odvetnikov se vpišejo: Obveščamo vas, da se Luka Skvarča, rojen 27. 3. 1978 v Ljubljani, z dnem 26. 9. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Cerknici, Ulica Za mlinom 7. Obveščamo vas, da se Gregor Klemenčič, rojen 11. 6. 1979 v Ljubljani, z dnem 25. 9. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Krškem, Cesta krških žrtev 135 c (zaposlen v Odvetniški družbi Grilc, Starc in partner, o.p., d.o.o.). Obveščamo vas, da se mag. Branko Čevriz, rojen 24. 8. 1983 v Ljubljani, z dnem 1. 10. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Bleiweisova cesta 30. Obveščamo vas, da se Andrej Crček, rojen 12. 2. 1976 v Ljubljani, z dnem 25. 9. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Kolodvorska ulica 7/Čufarjeva ulica 5. Obveščamo vas, da se Barbara Kürner Čad, rojena 2. 9. 1964 v Ljubljani, z dnem 12. 9. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Miklošičeva cesta 20 (zaposlena pri odvetniku Tomažu Čadu). Obveščamo vas, da se Katja Gantar, rojena 28. 4. 1982 v Ljubljani, z dnem 12. 9. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Brdnikova 44 (zaposlena v Odvetniški pisarni Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.). Obveščamo vas, da se Nina Fijavž Sirc, rojena 6. 6. 1980 v Celju, z dnem 9. 7. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Zrečah, Cesta na Roglo 11j (zaposlena pri odvetnici Andreji Zidanšek). Obveščamo vas, da se Kaja Breznik, rojena 26. 4. 1984 v Novem mestu, z dnem 12. 9. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Dunajska cesta 156 (zaposlena v Odvetniški pisarni Bohl d.o.o.). II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo: Obveščamo vas, da se Sabina Novak, odvetnica iz Ljubljane, Tivolska cesta 48 (zaposlena v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji d.o.o.), z dnem 15. 9. 2013 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica. Obveščamo vas, da se Franc Pevec, odvetnik iz Šentjurja, Ulica Dušana Kvedra 11, z dnem 31. 10. 2013 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnica poslov odvetniške pisarne Franca Pevca je Kaja Dosedla, odvetnica iz Šentjurja, Ulica Dušana Kvedra 11. 1. Dopolnilna odločba št. 552/2013 z dne 18. 7. 2013, v kateri je bil za prevzemnika odvetniške pisarne Natalije Drožina določen odvetnik Jani Soršak, odvetnik iz Ljubljane, Poljanski nasip 8, se razveljavi. 2. Za prevzemnika odvetniške pisarne Natalije Drožina se na predlog območnega zbora odvetnikov Koper določi Janez Starman, odvetnik iz Kopra, Kolodvorska cesta 1. III. Preselitve Obveščamo vas, da bo Jure Debevec, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 15. 9. 2013 preselil sedež pisarne z naslova Nazorjeva 10, Ljubljana, na novi naslov: Miklošičeva 34, 1000 Ljubljana, tel. 01/252-71-95, faks: 01/252-71-96, GSM: 041/779-771, e-pošta: jure.debevec@siol.net. Obveščamo vas, da je Damijan Terpin, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 8. 2013 preselil sedež pisarne z naslova Dunajska cesta 21/X, Ljubljana, na novi naslov: Kidričeva 18, 5000 Nova Gorica, tel. +39 0481 532232, faks: +39 0481 546831. Obveščamo vas, da Žiga Peternel, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 25. 9. 2013 preseli sedež pisarne z naslova Kotnikova ulica 12, Ljubljana, na novi naslov: Ulica Jana Husa 3, 1000 Ljubljana, tel. 01/320-47-49, faks: 01/320-47-50. Obveščamo vas, da je Erika Černic, vpisana v imenik tujih odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije po 34.b in 34.c členu Zakona o odvetništvu, pod poklicnim nazivom AVVOCATO, preselila sedež pisarne z naslova Dunajska 21/X, Ljubljana, na novi naslov: Ulica 1. maja 5, 6210 Sežana, tel. 05/993-72-97, faks: 05/993-72-97. IV. Spremembe Obveščamo vas, da Neli Gorogranc, rojena 21. 8. 1973 v Slovenj Gradcu, odvetnica iz Postojne, Cankarjeva ulica 1, z dnem 30. 9. 2013 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena pri odvetnici Katji Širca, Cankarjeva ulica 1, Postojna. Odvetnica Neli Gorogranc z dnem 1. 10. 2013 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na istem naslovu: Cankarjeva ulica 1, 6230 Postojna, tel. 08/205-38-58, faks: 08/205-38-59 Obveščamo vas, da je odvetnici Veri Kovačević, roj. 27. 5. 1979 v Ljubljani z dnem 15. 9. 2013 prenehalo delovno razmerje v Odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana in se je z dnem 16. 9. 2013 zaposlila pri odvetnici Mojci Lukančič, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da bo Kaja Dosedla, rojena 8. 12. 1978 v Celju, odvetnica iz Šmarja pri Jelšah, Rogaška cesta 29, z dnem 31. 10. 2013 prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena pri odvetniku Robertu Preiningerju. Odvetnica Kaja Dosedla z dnem 1. 11. 2013 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Ulica Dušana Kvedra 11, 3230 Šentjur, tel. 03/749-32-00, faks: 03/749-32-01. Obveščamo vas, da Andrej Brečko, rojen 24. 1. 1983 v Brežicah, odvetnik iz Ljubljane, Kersnikova 7, z dnem 1. 9. 2013 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen pri odvetnici mag. Pavli Sladič Zemljak, Kersnikova 7, 1000 Ljubljana. Odvetnik z dnem 2. 9. 2013 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Čufarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, GSM: 031/329-261, e-pošta: info@odvetnik-brecko.net. Obveščamo vas, da Blaž Godec, rojen 13. 1. 1982 v Mariboru, odvetnik iz Ljubljane, Trdinova 7, z dnem 31. 8. 2013 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen v Odvetniški pisarni Mirko Bandelj d.o.o., Trdinova 7, 1000 Ljubljana. Odvetnik Blaž Godec z dnem 1. 9. 2013 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na istem naslovu: Trdinova 7, 1000 Ljubljana, tel. 01/239-65-64, e-pošta: info@odvetnik-godec.si. Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote Litija z dne 24. 8. 2013 spremeni priimek odvetnice Ane Berce iz Ljubljane, Komenskega ulica 36 (zaposlena v odvetniški družbi Odvetniki Šelih & partnerji o.p., d.o.o.), v: Ana Terlep. V. Družbe Obveščamo vas, da z dnem 30. 9. 2013 preneha samostojno odvetništvo odvetnice Nadjuše Koželj iz Ljubljane, Cigaletova ulica 11, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Nadjuša Koželj d.o.o., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana. Odvetnica Nadjuša Koželj z dnem 1. 10. 2013 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Nadjuša Koželj d.o.o., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da odvetnici mag. Vesni Sodja, roj. 11. 10. 1971 v Ljubljani z dnem 31. 8. 2013 preneha delovno razmerje pri odvetnici Mojci Lukančič, Poljanski nasip 6, Ljubljana, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Vesna Sodja, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. Odvetnica mag. Vesna Sodja z dnem 1. 9. 2013 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Vesna Sodja, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije

AAA Zlata odličnost