Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

Št. 298 Ob-3883/13 , Stran 2847
Št. 298 Ob-3883/13
Svet Zdravstvenega doma »dr.Jožeta Potrate« Žalec na podlagi sklepa 2. seje z dne 3. 10. 2013 in določil 40. člena Statuta ZD razpisuje delovno mesto direktorja/ice Zdravstvenega doma »dr. Jožeta Potrate« Žalec. Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medicinske, ekonomske ali druge družboslovne smeri; – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih; – da predloži program dela in razvoja ZD; – da predloži dokazilo, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Mandat direktorja/direktorice traja štiri leta. Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa, na naslov: Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Prešernova ulica 6, 3310 Žalec, z oznako: »Prijava na razpis – Ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.
Svet ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec

AAA Zlata odličnost