Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

3109. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1 – del), stran 9308.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) in 123. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/08, 50/10) je Občinski svet Občine Laško na 18. redni seji dne 25. 9. 2013 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1 – del) (Uradni list RS, št. 55/93, 86/04)
1. člen
Prvi in drugi odstavek 11. člena, ki se glasita
»Obravnavano območje je ogroženo od visokih voda Savinje s povratno dobo 2 do 5 let in več in je izredno pomembno za visokovodni režim Savinje na območju celotnega Laškega. Zato je potrebno vse posege v ta prostor v smislu vplivov na vodni režim Savinje izredno pazljivo načrtovati in skrbno slediti ugotovitvam in usmeritvam, ki izhajajo iz preučevanja vodnega režima Savinje na širšem in ožjem območju Savinje.
Za izravnavo negativnih vplivov širitve zdravilišča na vodni režim Savinje in poplavno varnost ožjega in širšega območja se načrtujejo ukrepi na območju ožjega dela Zdravilišča in v povezavi s širšimi protipoplavnimi ukrepi na povodju Savinje. Na povodju Savinje so predvideni ukrepi za zmanjšanje konice visokovodnega vala (zadrževanje poplavnih vod). Na območju Laškega so predvideni ukrepi za zniževanje gladine in sicer širitev struge pri sedanjem Zdravilišču in prestavitev Savinje pri Marija Gradcu.«
se razlagata tako, da preučevanje vodnega režima Savinje na širšem in ožjem območju Savinje v povezavi s širšimi protipoplavnimi ukrepi na povodju Savinje predstavljajo izgradnjo vodnogospodarskih objektov, vzdrževanje strug in brežin, povišanje nasipov in kot terena, gradnjo protipoplavnih zidov, mobilno zaščito ipd.
2. člen
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-1/2013
Laško, dne 25. septembra 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.