Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

3108. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško, stran 9308.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) in 123. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/08, 50/10) je Občinski svet Občine Laško na 18. redni seji dne 25. 9. 2013 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, s spremembami in dopolnitvami)
1. člen
Prva in četrta alineja drugega odstavka 18. člena (Merila in pogoji vodnogospodarskega urejanja), ki določata varovanje vodnega in obvodnega prostora ter varovanje pred škodljivim delovanjem voda in se glasita
»– poplavna območja ob koritih vodotokov je potrebno v največji možni meri ohraniti za razlitje oziroma zadrževanje visokih voda, skladno z dolgoročnimi celovitimi rešitvami za izboljšanje poplavne varnosti,
– možna je lokalna protierozijska in protipoplavna zaščita obstoječih objektov, skladno s celovitimi rešitvami, oziroma tako, da se poplavna varnost ostalega območja ne zmanjšuje,«
se razlagata tako, da dolgoročne celovite rešitve za zagotavljanje poplavne varnosti predstavljajo izgradnjo vodnogospodarskih objektov, vzdrževanje strug in brežin, povišanje nasipov in kot terena, gradnjo protipoplavnih zidov, mobilno zaščito ipd.
2. člen
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-1/2013
Laško, dne 25. septembra 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.