Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

3105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., stran 9307.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US, 32/12, 57/12 in 44/13 – Odl. US), 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/98, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08), Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 38/11), Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 in 134/06), Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) so Mestni svet Mestne občine Celje na 21. seji dne 18. 6. 2013, Občinski svet Občine Vojnik na 22. seji dne 27. 6. 2013, Občinski svet Občine Dobrna na 21. seji dne 17. 7. 2013 in Občinski svet Občine Štore na 16. seji dne 18. 9. 2013 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
1. člen
V Odloku o spremembah v javnem podjetju Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. (Uradni list RS, št. 117/00, 106/09 in 82/11) se pred piko na koncu prvega odstavka 6. člena doda besedilo, ki se glasi: »in prevzem blata iz nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav, z zmogljivostjo manjšo od 50 PE.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-6/2013
Celje, dne 18. junija 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost