Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

3095. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd, stran 9292.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10 in 40/12) in 4. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2) je Občinski svet Občine Dravograd na 23. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd
1. člen
S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Sklep o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 108/11 in 109/12).
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd se določijo naslednje cene programov predšolske vzgoje in veljajo od 1. 9. 2013:
DNEVNI PROGRAMI
– Oddelki prvega starostnega obdobja      327,57 EUR
– Oddelki drugega starostnega obdobja      248,58 EUR
– Kombinirani oddelki in oddelki 3–4 let    271,14 EUR
POLDNEVNI PROGRAMI
– Kombinirani oddelki             179,90 EUR.«
3. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strošek živil za otroka v dnevnih programih je vključen v ceno programa in znaša 1,07 EUR na dan.«
4. člen
3. člen se črta.
5. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za čas neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka, se staršem na osnovi predloženega zdravniškega potrdila obračuna plačilo na naslednji način:
– 70 % z odločbo predpisane višine oskrbnine do vključno 10 delovnih dni odsotnosti
– 50 % z odločbo predpisane višine oskrbnine od 11 do 20 delovnih dni odsotnosti
– 30 % z odločbo predpisane višine oskrbnine od meseca ali več dni odsotnosti.«
6. člen
Drugi odstavek 5. člena se dopolni tako, da se na koncu doda stavek: »To določilo ne velja za otroke, za katere se program vrtca sofinancira iz državnega proračuna.«
7. člen
Ostala določila Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 108/11 in 109/12) ostanejo nespremenjena.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2013 dalje.
Št. 007-0017/2008-41
Dravograd, dne 26. septembra 2013
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost