Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

3090. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, stran 9271.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/13 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12) ter 30., 83., 84. in 85. člena Statuta Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu je Senat Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu na seji dne 18. 4. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, ki ga je sprejel Senat Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu na seji dne 23. 12. 2010 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/11 z dne 10. 1. 2011.
2. člen
V tretjem členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Diploma se izdaja na papirju dimenzij A4 (210 mm x 297 mm), na katerem je natisnjen znak Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu in besedilo, kot je prikazano v prilogi. Barva papirja je C0 M0 Y15 K0, barva tiska rdeča (C0 M100 Y30 K50) in siva (C0 M0 Y0 K80), obe v osnovni polni barvi (100 %) in v rastru (od 0 % do 100 %). Font pisave je Humanst 521 LT BT in Trajan Pro«.
Prav tako se v istem členu spremeni tudi tretji odstavek, ki se glasi: »Mapa za diplomsko listino 1., 2. ter 3. stopnje ima dimenzije 215 mm x 315 mm in je rdeče barve tip C0 M100 Y30 K50, na platnici mape pa je suhi žig fakultete brez barve«.
3. člen
V petem členu se v drugem odstavku briše besedilo »naslov naloge«.
4. člen
V skladu s spremembami pravilnika se spremenijo tudi naslednje priloge – vzorci: Diploma o pridobljeni visokošolski izobrazbi I. stopnje za bolonjske programe, Diploma o pridobljeni magistrski izobrazbi II. stopnje za bolonjske programe ter Diploma o pridobljeni doktorski izobrazbi III. stopnje za bolonjske programe.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
dekan Fakultete za organizacijske študije
v Novem mestu
izr. prof. dr. Boris Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost