Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5770. Pravilnik o spremembah Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, stran 17014.

Na podlagi drugega odstavka 165. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
1. člen
V Pravilniku o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št. 122/08 in 4/10) se v drugem odstavku 8. člena črta besedilo: »Upoštevajo se tudi ugotovitve v zvezi s predlogi za spremembo podatkov v evidenci dejanske rabe iz 11. člena tega pravilnika.«.
2. člen
Prvi in drugi odstavek 11. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Če uporabnik podatkov iz evidence dejanske rabe ugotovi, da je podatek v evidenci različen od dejanskega stanja v naravi, lahko priglasi predlog za spremembo podatkov v evidenci dejanske rabe na ministrstvo.
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka se lahko priglasi na ministrstvo ustno, pisno ali na elektronski naslov raba.mkgp@gov.si. V predlogu je treba navesti ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlagatelja, lokacijo zemljišč, na katera je vezan predlog spremembe (geografske koordinate ali RABA_PID), in kratek opis razloga za spremembo dejanske rabe.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »in drugega«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ministrstvo predlog iz prvega odstavka tega člena preveri in na osnovi svojih ugotovitev oziroma pridobljenega mnenja iz prejšnjega odstavka predlog sprejme delno ali v celoti oziroma ga zavrne ter o tem obvesti predlagatelja.«.
3. člen
V prilogi 1 se pri vrsti dejanske rabe »Kmetijsko zemljišče v zaraščanju (1000 m2)« spremeni opis dejanske rabe, tako da se glasi: »Zemljišče, ki se zarašča zaradi opustitve kmetovanja ali preskromne kmetijske rabe. Na njem se pojavljajo mlado olesenelo ali trnasto rastje ter drevesa in grmičevje, običajno različnih starosti, katerih pokrovnost je 20–75%.«.
Pri vrsti dejanske rabe »Drevesa in grmičevje (1000 m2)« se opis dejanske rabe spremeni, tako da se glasi: »Površina, porasla z drevesi in grmičevjem, katerih pokrovnost presega 75% in niso uvrščena v gozd. Sem uvrščamo tudi obvodno zarast, če so obrečni pasovi porasli z drevjem oziroma grmovjem, ter mejice iz gozdnih dreves oziroma grmičevja.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 007-201/2010
Ljubljana, dne 24. decembra 2010
EVA 2010-2311-0215
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti