Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3388. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil, stran 10495.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil
1. člen
V Pravilniku o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik ureja homologacijo novih ter posamično odobritev novih in rabljenih vozil, načrtovanih in izdelanih v eni ali več stopnjah za uporabo v cestnem prometu, ter homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, načrtovanih in izdelanih za takšna vozila.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ta pravilnik prenaša določbe Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (okvirna direktiva) (UL L št. 263 z dne 9. 10. 2007, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 385/2009 z dne 7. maja 2009 o nadomestitvi Priloge IX k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 118 z dne 13. 5. 2009, str. 13).«.
2. člen
V seznamu prilog se pri Prilogi IX besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Priloga IX: ES-potrdilo o skladnosti (Uredba Komisije (ES) št. 385/2009)«.
3. člen
V dodatku k Delu I Priloge IV se v tabeli pri zaporedni številki 37 oznaka tehnične specifikacije »TSV 1377« nadomesti z oznako »TSV 137«.
4. člen
V Dodatku 1 k Prilogi V se v točki 2.1 oznaka standarda »SIST EN 45012:1998« nadomesti z oznako »SIST EN ISO/IEC 17021:2006«.
5. člen
V Prilogi VI se Vzorec D spremeni tako, da se glasi:
6. člen
Priloga IX se spremeni tako, da se glasi:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Proizvajalci lahko do 29. aprila 2010 izdajajo ES-potrdila o skladnosti, ki so v skladu z vzorcem, določenim v Prilogi IX Pravilnika o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-124/2009
Ljubljana, dne 17. septembra 2009
EVA 2009-2411-0050
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti