Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1194. Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev, stran 3983.

Na podlagi petnajstega odstavka 8. člena, prvega odstavka 11.c člena, osmega odstavka 13. člena, devetega odstavka 18. člena, petega odstavka 29. člena, petega odstavka 31. člena in šestega odstavka 35.h člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za šolstvo in šport, ministrom za visoko šolstvo znanost in tehnologijo ter ministrom za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev
1. člen
V Pravilniku o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev (Uradni list RS, št. 37/08) se črtata točka k) v prvem odstavku 25. člena in drugi odstavek 25. člena.
2. člen
Priloga ZRSZ-TUJ-2 pravilnika se nadomesti z novo prilogo ZRSZ-TUJ-2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-36/2007
Ljubljana, dne 26. februarja 2009
EVA 2009-2611-0040
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
 
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport
 
Soglašam!
 
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 
Soglašam!
 
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost