Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

550. Akt o spremembah Akta o preoblikovanju javne ustanove ,,Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, stran 1235.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 8. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela
A K T
o spremembah Akta o preoblikovanju javne ustanove ,,Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
1. člen
V Aktu o preoblikovanju javne ustanove ,,Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 139/06) se v 4. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sedež sklada je v Ljubljani, Vilharjeva 27.«.
2. člen
V tretjem stavku 5. člena se besedilo »Tržaška cesta 2« nadomesti z besedilom »Vilharjeva 27«.
3. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-1/2008/5
Ljubljana, dne 7. februarja 2008
EVA 2007-2611-0112
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik