Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

4213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov, stran 11480.

Na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov
1. člen
V Pravilniku o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov (Uradni list RS, št. 59/98, 9/99, 19/00, 31/01, 53/02 in 32/05) se v 3. členu besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»V enotnih cenah gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del so vključeni tudi vsi stroški, ki so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku črta besedilo »oziroma nadomestitev objekta«.
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cene režijskih ur so:
   – za visoko kvalificiranega (VK) delavca   13,28 EUR/uro,
  – za kvalificiranega (KV) delavca       12,60 EUR/uro,
  – za pol-kvalificiranega (KV) delavca    8,93 EUR/uro in
  – za nekvalificiranega (NK) delavca     6,87 EUR/uro.«.
4. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-191/2007
Ljubljana, dne 31. avgusta 2007
EVA 2007-2511-0182
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor