Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007

Kazalo

3459. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk, stran 8895.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt - UPB 2), na podlagi 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in na podlagi 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog Osnovne šole Žužemberk in Osnovne šole Prevole na 6. redni seji dne 29. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
1.
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo mesečno:
+-------------------------------+------------------------------+
|1. I. starostno obdobje    |  371,22 EUR (88.959,16 SIT)|
|(1-3 let)           |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|2. II. starostno obdobje    |  310,65 EUR (74.444,17 SIT)|
|(4-6 let)           |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|3. varstvo v družini      |  371,22 EUR (88.959,16 SIT)|
+-------------------------------+------------------------------+
Stroški živil za otroka iz I. in II. starostnega obdobja ter varstva v družini v vrtcu pri OŠ Žužemberk znašajo dnevno 1,59 EUR (379,00 SIT).
2.
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole znaša mesečno:
+-------------------------------+------------------------------+
|starostno obdobje (4-6 let)  |  316,96 EUR (75.956,29 SIT).|
+-------------------------------+------------------------------+
Stroški živil za otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole znašajo dnevno 1,5 EUR (359,46 SIT).
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, cene programov pa se uporabljajo od 1. 9. 2007 dalje.
4.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Žužemberk št.: 602-444/2007-101, z dne 28. 2. 2007.
Št. 602-1565/2007-101
Žužemberk, dne 29. junija 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.