Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006

Kazalo

3305. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe VRTNAR, CVETLIČAR oziroma VRTNARSKI TEHNIK, stran 8145.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe VRTNAR, CVETLIČAR
oziroma VRTNARSKI TEHNIK
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja vrtnar – šolska organizacija, vrtnar – dualna organizacija, cvetličar – šolska organizacija in cvetličar – dualna organizacija, srednjega strokovnega izobraževanja vrtnarski tehnik ter poklicno-tehniškega izobraževanja vrtnarski tehnik, ki jih je sprejel minister za šolstvo in šport z Odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe vrtnar in šivilja-krojač (Uradni list RS, št. 35/00), Odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 1/00), Odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe gozdar, kmetovalec in cvetličar (Uradni list RS, št. 12/01), Odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualni sistem) (Uradni list RS, št. 69/98), Odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe gostinski tehnik, turistični tehnik, vrtnarski tehnik, grafični tehnik in medijski tehnik (Uradni list RS, št. 35/00) in Odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe lesarski tehnik in vrtnarski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) (Uradni list RS, št. 23/02).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) ali končan javno veljavni izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike (smer – računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), ekonomije (smer – poslovno informacijska) ali organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov) ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, visoke poslovne šole (smer – poslovno informacijska), poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika), organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu) ali družboslovne informatike.
Učitelj je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoj za učitelja kateregakoli strokovno teoretičnega predmeta v izobraževalnem programu, v katerem opravlja vzgojno-izobraževalno delo, ter je imel v študijskem programu predmet s področja računalništva ali informatike in je končal študijski program izpopolnjevanja iz informatike.
2. Strokovna informatika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike (smer – računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), ekonomije (smer – poslovno informacijska) ali organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov) ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, visoke poslovne šole (smer – poslovno informacijska), poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika), organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu) ali družboslovne informatike.
Učitelj je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoj za učitelja kateregakoli strokovno teoretičnega predmeta v izobraževalnem programu, v katerem opravlja vzgojno-izobraževalno delo, ter je imel v študijskem programu predmet s področja računalništva ali informatike in je končal študijski program izpopolnjevanja iz informatike.
3. Splošno vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura ali agronomije.
Laborant je lahko, kdor je končal izobraževalni program gimnazije ali izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe za poklic vrtnarski tehnik ali kmetijski tehnik.
4. Vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura ali agronomije.
Laborant je lahko, kdor je končal izobraževalni program gimnazije ali izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe za poklic vrtnarski tehnik ali kmetijski tehnik.
5. Dendrologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije, kmetijstva, krajinske arhitekture ali gozdarstva ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura, agronomije ali gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
6. Vrtnarski stroji in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura, agronomije ali kmetijske mehanike.
Laborant je lahko, kdor je končal izobraževalni program gimnazije ali izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe za poklic vrtnarski tehnik, kmetijski tehnik ali tehnik kmetijske mehanizacije.
7. Okrasne zelnate rastline
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura ali agronomije.
8. Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura ali agronomije.
9. Aranžerstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije, kmetijstva, krajinske arhitekture, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura ali agronomije.
10. Krajinsko vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski kmetijstva – agronomije, kmetijstva ali krajinske arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura ali agronomije.
11. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program psihologije, pedagogike, sociologije, organizacije in managementa sistemov, komunikologije ali ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program organizacije in managementa, visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
12. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije, kmetijstva, ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura, agronomije, visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
13. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije, kmetijstva, ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura, agronomije, visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
14. Varovanje okolja z ekologijo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije, kmetijstva, biologije, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali gozdarstva ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura, agronomije, kemijske tehnologije ali gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
15. Vrtnarska tehnika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura, agronomije ali kmetijske mehanike.
16. Drevesničarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura ali agronomije.
17. Vrtno sadjarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura ali agronomije.
18. Zelenjadarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura ali agronomije.
19. Cvetlične vezave
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije, kmetijstva ali krajinske arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura ali agronomije.
20. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali
– je končal visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura ali agronomije ali
– je končal višješolski študijski program kmetijstva ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja kmetijstvo ali vrtnarstvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic vrtnarski tehnik ali kmetijski tehnik.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja vrtnarstva ali kmetijstva.
Učitelj traktorske vožnje je lahko, kdor:
– je končal katerikoli višješolski študijski program ali
– je končal katerikoli študijski program višjega strokovnega izobraževanja ali
– ima srednjo ali katerokoli srednjo strokovno izobrazbo
in ima opravljen izpit za voznika inštruktorja.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja vrtnarstva, kmetijstva ali prometa.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v programu vrtnarski tehnik (d) (V/2), ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu vrtnarski tehnik (Uradni list RS, št. 81/01), Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu vrtnar – šolska organizacija (Uradni list RS, št. 77/00), Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu vrtnar – dualna organizacija (Uradni list RS, št. 77/00), Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu cvetličar (Uradni list RS, št. 69/01) in Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu cvetličar – dualna organizacija (Uradni list RS, št. 77/00).
8. člen
Določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa vrtnarski tehnik (d) (V/2), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991, se uporabljajo do izteka navedenega programa.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-7/2006
Ljubljana, dne 30. junija 2006
EVA 2005-3311-0036
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport