Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2004 z dne 23. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2004 z dne 23. 12. 2004

Kazalo

5920. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2005, stran 16400.

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) je župan Občine Žužemberk, dne 13. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2005
1. člen
Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2005 se financiranje potreb posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah, za naloge, programe oziroma namene na podlagi proračuna občine za leto 2004.
V času začasnega financiranja se ne sme začeti izvajati novih programov in nalog.
Začasno financiranje Proračuna Občine Žužemberk za leto 2005 traja lahko najdlje do 31. 3. 2005.
2. člen
Prihodki, ki bodo doseženi in izdatki, ki bodo izvršeni v času začasnega financiranja, so sestavni del Proračuna Občine Žužemberk za leto 2005.
3. člen
Določila Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2004 (Uradni list RS, št. 31/04) se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.
4. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 031-01/2004 – 2573
Žužemberk, dne 13. decembra 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.