Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

3021. Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico, stran 8320.

Na podlagi osmega odstavka 14. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99, 110/02 – ZGO-1 in 46/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico
1. člen
V Uredbi o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00, 41/02 in 52/03) se v 2. členu v tabeli cen mineralnih surovin pod stolpcem »% plačila« spremenijo vrednosti tako, da se spremenjene glasijo: »20%« za lončarsko glino, »20%« za keramičarsko glino in »20%« za opekarsko glino.
V navedeni tabeli se pod stolpcem »v točkah« spremenijo vrednosti tako, da se spremenjene glasijo: »60« za lončarsko glino, »48« za keramičarsko glino in »40« za opekarsko glino.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-15/2002-3
Ljubljana, dne 16. junija 2004.
EVA 2004-2511-0179
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik