Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4799. Pravilnik o obrazcih zemljiškoknjižnih predlogov, stran 14917.

Na podlagi četrtega odstavka 139. člena zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o obrazcih zemljiškoknjižnih predlogov
1. člen
Posamezni pojmi v tem pravilniku imajo enak pomen kot v zakonu o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03 – v nadaljnjem besedilu: ZZK-1).
2. člen
Za zemljiškoknjižne predloge je za naslednje vrste vpisov treba uporabiti naslednje obrazce, ki so objavljeni kot priloga tega pravilnika in so njegov sestavni del:
1. za vknjižbo/predznambo pridobitve pravice:
obr. PRID0 – prva stran obrazca zemljiškoknjižnega predloga za vpis pridobitve pravice,
obr. PRID1 – druga stran obrazca zemljiškoknjižnega predloga za vpis pridobitve lastninske pravice (zahtevek za vpis),
obr. PRID2 – druga stran obrazca zemljiškoknjižnega predloga za vpis pridobitve hipoteke (zahtevek za vpis),
obr. PRID3 – druga stran obrazca zemljiškoknjižnega predloga za vpis pridobitve maksimalne hipoteke (zahtevek za vpis),
obr. PRID4 – druga stran obrazca zemljiškoknjižnega predloga za vpis pridobitve hipoteke pri idealnem deležu (zahtevek za vpis),
obr. PRID5 – druga stran obrazca zemljiškoknjižnega predloga za vpis pridobitve skupne hipoteke (zahtevek za vpis),
obr. PRID6 – druga stran obrazca zemljiškoknjižnega predloga za vpis pridobitve stvarne služnosti (zahtevek za vpis),
obr. PRID7 – druga stran obrazca zemljiškoknjižnega predloga za vpis pridobitve druge pravice (zahtevek za vpis),
obr. PRID8 – druga stran obrazca zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo lastninske pravice v vrstnem redu predznamovane pravice (zahtevek za vpis),
obr. PRID9 – druga stran obrazca zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo lastninske pravice v zaznamovanem vrstnem redu (zahtevek za vpis),
obr. PRID10 – druga stran obrazca zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo lastninske pravice v vrstnem redu zaznambe spora (zahtevek za vpis).
2. za vpis zaznambe:
obr. ZAZN0 – prva stran obrazca zemljiškoknjižnega predloga za vpis zaznambe,
obr. ZAZN1 – druga stran obrazca zemljiškoknjižnega predloga za vpis zaznambe vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice (zahtevek za vpis),
obr. ZAZN2 – druga stran obrazca zemljiškoknjižnega predloga za vpis zaznambe spora za pridobitev lastninske pravice (zahtevek za vpis).
3. za izbris pravice oziroma zaznambe:
obr. IZBR1 –obrazec zemljiškoknjižnega predloga za izbris pravice (zahtevek za vpis),
obr. IZBR2 –obrazec zemljiškoknjižnega predloga za izbris zaznambe (zahtevek za vpis).
4. za vpis etažne lastnine:
obr. ET1 – obrazec zemljiškoknjižnega predloga za vpis etažne lastnine na podlagi enostranskega akta o oblikovanju etažne lastnine,
obr. ET2 – obrazec zemljiškoknjižnega predloga za vpis na podlagi sporazuma solastnikov o oblikovanju etažne lastnine.
3. člen
Za zemljiškoknjižne predloge iz 2. člena tega pravilnika ni treba, da so vloženi na vnaprej natisnjenem obrazcu, vendar mora biti vsebina posameznih podatkov v zemljiškoknjižnem predlogu in njihovo zaporedje enaka vsebini obrazca.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik preneha veljati pravilnik o oblikah vlog (obrazcev) za vpis v elektronsko zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 42/01).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-12-3/03
Ljubljana, dne 22. oktobra 2003.
EVA 2003 -2011-0053
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost