Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001

Kazalo

2121. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev, stran 4133.

Na podlagi 11. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev
1. člen
V 10. členu pravilnika o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 67/98, 82/98, 54/99, 13/00, 61/00 in 80/00) se za besedilom “in strokovno izobraževanje” postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
2. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje usklajen predlog nomenklature poklicev posreduje v mnenje Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
3. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje imenuje Strokovni odbor, ki je sestavljen partnersko iz predstavnikov delodajalcev, sindikatov in pristojnih ministrstev.
Strokovni odbor opravlja naslednje naloge:
1. obravnava poklicne standarde glede na:
– potrebe po poklicih z vidika dolgoročnega razvoja gospodarstva in drugih dejavnosti,
– mednarodno primerljivost poklicev,
– predpise, ki urejajo to področje v okviru Republike Slovenije in Evropske zveze,
2. evidentira sistemska vprašanja, za reševanje katerih predlaga raziskovalne naloge oziroma projekte,
3. oblikuje in spremlja metodološka izhodišča za razvoj poklicnih standardov.
4. člen
V pravilniku o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 67/98) se priloge I, II, III in IV dopolnijo z naslednjim besedilom:
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 017-01-003/96-251
Ljubljana, dne 7. maja 2001.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve

AAA Zlata odličnost