Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

540. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, stran 831.

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92 in 50/92 – popr.) po obravnavi na seji dne 31. januarja 2001 objavlja
S P R E M E M B O P O R O Č I L A
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih,
za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 66/93, 22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97, 35/97, 64/97, 67/97 – popr., 72/97, 15/98, 41/98, 16/99, 41/99, 108/99, 28/00, 66/00, 84/00 in 119/00):
črtata se podjetji:
44. TROJAN, podjetje za predstavništvo, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Trojane.
Sedež: Šentožbolt 1, Trojane.
67. VODNAR, podjetje za opravljanje intelektualnih storitev, projektive, nadzora in tehničnih uslug, d.o.o..
Sedež: Hajdrihova 28, Ljubljana.
in dodajo se podjetja:
68. FARMIN – F&D, podjetje za finančno svetovanje in druge storitve, d.o.o., Velenje.
Sedež: Trg mladosti 6, Velenje.
69. DIAFAN-KAVTIČNIK JOŽE in partner, d.n.o., Velenje.
Sedež: Trg mladosti 6, Velenje.
70. AGENCIJA KREMŽAR, oglaševanje, stiki z javnostjo, mediji, d.o.o., Miklavž na Dravskem polju.
Sedež: Ulica Kirbiševih 69e, Miklavž na Dravskem polju.
71. 3MMM, podjetje za trgovino, gostinstvo in posredništvo, d.o.o., Ptuj.
Sedež: Orešje 110, Ptuj.
72. PRESTO, prevozništvo in storitve, d.o.o., Sladki vrh.
Sedež: Vranji vrh 8/a, Sladki vrh.
Št. 432-03/00-01
Ljubljana, dne 31. januarja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.