Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015

Kazalo

1297. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, stran 3422.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) Vlada Republike Slovenije sprejme
S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 18/09, 22/10, 45/10, 43/11, 35/12 in 74/13) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) V nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani kot predstavniki:
1. ministrstev, vladnih služb, uradov in zavodov
a) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– državni sekretar/ka za kmetijstvo, predsednik/ca,
– Tadeja Kvas Majer, članica; Alenka Šesek, namestnica,
– Janja Kokolj Prošek, članica; Martin Gosenca, namestnik;
b) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja:
– Igor Ahačevčič, član; Alenka Ivačič, namestnica,
– Borut Pivec, član; Tomaž Ganc, namestnik;
c) Ministrstvo za okolje in prostor:
– Andrej Bibič, član; Breda Ogorelec, namestnica;
č) Ministrstvo za finance:
– Špela Perme, članica;
d) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:
– Jana Lovšin, članica;
e) Ministrstvo za kulturo:
– Irena Marš, članica;
f) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:
– Tatjana Pezdir, članica; Tit Neubauer, namestnik;
g) Ministrstvo za infrastrukturo:
– Jani Turk, član; Senta Sirk, namestnica;
h) Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko:
– Josip Mihalic, član; Nataša Kobe Logonder, namestnica;
i) Urad RS za makroekonomske analize in razvoj:
– Mateja Kovač, članica;
j) Statistični urad Republike Slovenije:
– Irena Žaucer, članica; Barbara Kutin Slatnar, namestnica;
k) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave:
– Mateja Žvikart, članica; Martina Kačičnik Jančar, namestnica;
2. gospodarskih in socialnih partnerjev
a) Gospodarska zbornica Slovenije:
– Nina Barbara Križnik, članica; Tatjana Zagorc, namestnica;
b) Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije:
– Branko Ravnik, član; Anton Jagodic, namestnik;
c) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije:
– Vlasta Markoja, članica; Larisa Vodeb, namestnica;
č) Zadružna zveza Slovenije:
– Anita Jakuš, članica; Bojana Jerina, namestnica;
d) Sindikat kmetov Slovenije:
– Anton Medved, član; Jernej Redek, namestnik;
3. nevladnih organizacij
a) Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije:
– Damijan Denac, član, Primož Kmecl, namestnik;
b) Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije:
– Boris Fras, član; Primož Krišelj, namestnik;
c) Ekosocialni forum:
– Andrej Udovč, član; Jože Osterc, namestnik;
č) Zveza kmetic Slovenije:
– Irena Ule, članica; Jožica Gričnik, namestnica;
d) Zveza slovenske podeželske mladine:
– Rok Damijan, član; Aleš Kirbiš, namestnik;
e) Čebelarska zveza Slovenije:
– Anton Tomec, član; Lidija Senič, namestnica;
f) Združenje turističnih kmetij Slovenije:
– Venčeslav Tušar, član; Milan Bizjan, namestnik;
g) Društvo za razvoj slovenskega podeželja:
– Tomaž Cunder, član, Goran Šoster, namestnik;
h) Zveza potrošnikov Slovenije:
– Breda Kutin, članica; Marjana Peterman, namestnica;
4. lokalnih skupnosti
a) Združenje občin Slovenije:
– Jernej Nučič, član; Andreja Smolej, namestnica;
b) Skupnost občin Slovenije:
– Klaudija Šadl Jug, članica; Lidija Šipek, namestnica.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-14/2015
Ljubljana, dne 9. aprila 2015
EVA 2015-2330-0077
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik